Home » Uslugi profesjonalne » Lifecycle Management

Lifecycle Management

Wdrożenie usługi Zycko Lifecycle Management pozwala klientom skupić się na zarządzaniu infrastrukturą IT oraz aplikacjami biznesowymi, podczas gdy specjaliści z zespołu usług profesjonalnych Zycko zajmą się nadzorem nad technologiami pracującymi w sprzęcie Riverbed, tak aby efekt działania był optymalny. Odbywa się to poprzez proaktywny tuningu i zarządzanie urządzeniami.

Usługi Zycko dostarczane są jako uzupełnienie aktualnie zarządzanych usług MSP (Managed Service Provider) lub jako odrębny kontrakt serwisowy. Serwis Zycko Riverbed Lifecycle pomaga dostarczyć odpowiedni poziom usług i spełnić oczekiwania klientów poprzez identyfikację problemów zanim spowodują pogorszenie wydajności systemu lub przestoje w biznesie

Niezależnie od tego, na jakim pozimie jest Twoja współpraca z Zycko, zapewniamy usługi zarządzania zbudowane na najlepszych praktykach i zaprojektowane w celu maksymalnej optymalizacji.

Za pomocą regularnych przeglądów i kontroli stanu sieci, specjaliści Zycko są w stanie doradzać klientom, jak najlepiej zoptymalizować ich ruch sieciowy na podstawie priorytetów biznesowych oraz jak realizować zarządzane infrastrukturą i kontrolować zmiany. Jest to szczególnie istotne, gdy o sukcesie komercyjnym firmy decyduje pełna gotowość operacyjna , a przestoje systemu narażają przedsiębiorstwo na straty finansowe.

Cykl serwisowy Riverbed (Riverbed Lifecycle) wykonywany przez Zycko zapewnia:

  • o Spójne, wysokiej jakości usługi serwisowe, bazujące na sprawdzonej wiedzy zespołu serwisowego Zycko.
  • Bezproblemową integrację procesów kontrolnych i procedur bez zaburzenie działalności przedsiębiorstwa.
  • Rygorystyczne wprowadzenie procesów i standardów, mające na celu zoptymalizowanie dostępności i wydajności systemu.
  • Elastyczne dopasowanie usług, pozwalające kontrolować koszty i dostosować poziom serwisu do potrzeb biznesowych.

Pobierz broszurę Lifecycle Management & Raportowanie >>