Home » Producenci » OneSpan

OneSpan Data Security

Twoja sieć. Twoje aplikacje. Twoje bezpieczeństwo.

OneSpan jest jednym z wiodących producentów rozwiązań w zakresie silnego uwierzytelniania i podpisów cyfrowych, służących zabezpieczaniu zdalnego dostępu, kont internetowych, danych osobowych oraz transakcji. Jako globalne przedsiębiorstwo zajmujące się oprogramowaniem, OneSpan dostarcza obecnie wsparcia dla prawie 10 000 firm w ponad 100 krajach, w tym ponad 1800 międzynarodowym instytucjom finansowym. Poza sektorem finansowym technologie OneSpan zabezpieczają wrażliwe informacje i transakcje związane z bezpieczeństwem firm, handlem elektronicznym i grami online, a także z elektroniczną wymianą danych z urzędami. Oprogramowanie serwerowe Identikey oraz token sprzętowy lub software’owy, za pomocą którego generowane jest jednorazowe hasło logowania, znacznie zwiększą bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Chroń wrażliwe dane! OneSpan obsługuje Single Sign on, Windows Log on, Remote Access, SOAP jak również dostęp do określonych aplikacji – w zależności od stawianych wymagań.

Wszystkie opcje

Wszystkie technologie uwierzytelniania, rozwiązania i usługi są zaimplementowane w unikalnej platformie serwerowej, Identikey Server.

Wszystkie obszary

OneSpan zapewnia bezpieczeństwo na poziomie bankowym dla ponad 50 aplikacji specjalistycznych, mających zastosowanie w takich obszarach jak np.: służba zdrowia, gry online, motoryzacja, przetwarzanie danych osobowych, edukacja, administracja, e-government, organy wymiaru sprawiedliwości, produkcja i wiele innych.

Produkty

Po stronie klienta

Dwustopniowa autoryzacja 2FA za pomocą tokenu typu one button, aplikacji na smartfony, SMS, e-mail, PKI, USB, SIM, challenge response, Intel IPT

Po stronie serwera

ONESPAN IDENTIKEY Authentication Server obsługuje wszystkie popularne systemy operacyjne i technologie uwierzytelniania, a także umożliwia dowolne skalowanie według potrzeb.