Home » Producenci » Riverbed » SteelCentral

Riverbed SteelCentral

 

Zaawansowana widoczność i analiza w zakresie wydajności sieci i aplikacji

Riverbed ® SteelCentral® jest opłacalnym, łatwym we wdrażaniu rozwiązaniem w zakresie widoczności sieci i aplikacji. Aby zapewnić wydajność, która potrzebna jest w prowadzeniu działalności, zespoły ds. sieci i aplikacji potrzebują pełnej widoczności aplikacji, serwerów i użytkowników swoich sieci. SteelCentral spełnia tę potrzebę poprzez zbieranie danych nt. ruchu z przełączników, routerów I innych urządzeń, obliczanie metryk wydajności i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną one na użytkowników końcowych.

Dzięki SteelCentral uzyskasz widoczność, jakiej potrzebujesz, aby zająć się najbardziej priorytetowymi problemami sieci, takimi jak optymalizacja i analiza sieci, zarządzanie wydajnością aplikacji, konsolidacja IT i bezpieczeństwo. SteelCentral umożliwia zrozumienie obejmujących całą firmę zależności aplikacji, wykonywanie monitoringu doświadczenia użytkownika końcowego w czasie rzeczywistym i uzyskanie faktycznego obrazu okresów niefunkcjonowania systemu lub zmian infrastruktury. W efekcie możliwa jest redukcja ryzyka, kosztów i wpływu na działalność.

W celu analizy i optymalizacji sieci można:

Planować pod kątem optymalizacji WAN, oceniać wpływ wdrożenia i mierzyć korzyści ilościowo.
Analizować ruch w WAN i LAN na dowolnym poziomie głębokości.
Mierzyć wydajność w zoptymalizowanych i nie- zoptymalizowanych środowiskach.

W celu zarządzania wydajnością aplikacji można:

Monitorować szeroką gamę aplikacji w łatwy i opłacalny sposób.
Zminimalizować wpływ i długotrwałość okresów niefunkcjonowania systemu.
Rozwiązywać problemy w proaktywny sposób, z użyciem efektywnej analizy behawioralnej.
Mierzyć wydajność aplikacji i sieci z punktu widzenia użytkownika końcowego.

W celu konsolidacji IT można:

Redukować koszty i zagrożenia dla centrum danych i konsolidacji serweru.
Przyśpieszać wykrywanie aplikacji i mapowanie zależności.