Home » Producenci » Riverbed » SteelCentral Controller

SteelCentral Controller for SteelHead

 

Scentralizwoana konfiguracja, monitoring i kontrola.

SteelCentral Controller for SteelHead upraszcza proces wdrażania, konfiguracji i zarządzania urządzeniami Steelhead i zapewnia wgląd w działanie aplikacji. SteelCentral Controller for SteelHead ponadto zapewnia dla aplikacji działających w sieciach WAN. Raportowanie wskaźników, takich jak natężenia ruchu sieci WAN, przepustowość aplikacji i właściwości TCP przepływu sesji zapewnia wgląd do podstawowych aplikacji niezbędnych do diagnozowania problemów i utrzymania kontroli nad infrastrukturą sieci WAN.

Kluczowe funkcje i korzyści

Riverbed SteelCentral Controller for SteelHead


Bezdotykowa Konfiguracja

Dzięki SteelCentral Controller for SteelHead, nowe urządzenie Steelhead może być instalowane jednym naciśnięciem klawisza. Urządzenia SteelHead automatycznie skontaktują się z SteelCentral Controller for SteelHead w celu uzyskania informacji o konfiguracji i rozpoczną akcelerację aplikacji natychmiast.


Elastyczne Zarządzanie Grupami

Rozbudowane narzędzie grupowania w konsoli CM umożliwia daje administratorom elastyczność tworzenia grup SteelHead w oparciu o położenie geograficzne, funkcje biznesowe, lub indywidualne preferencje. Po utworzeniu grup, administrator może rozpowszechnić konfigurację dla wskazanych grup.


Intuicyjna Konfiguracja Profili

SteelCentral Controller for SteelHead zapewnia intuicyjny konfigurator profili, w celu zarządzania konfiguracjami we wszystkich instalacjach SteelHead. Profile to zestaw wartości konfiguracyjnych , które mogą być tworzone, edytowane , ponownie wykorzystane z istniejących konfiguracji i stosowane do docelowego urządzenia SteelHead.


Harmonogram Operacji

SteelCentral Controller for SteelHead zapewnia opcje ustawiania harmonogramu dla każdej funkcji i konfiguracji urządzeń Steelhead. Aktualizacje oprogramowania mogą zostać zaplanowane po godzinach a polityki optymalizacji można ustawić w danej jednostce czasu.


Backup/Restore

SteelCentral Controller for SteelHead zapewnia opcje backuup i odzyskiwania konfiguracji plików binarnych z urządzeń Steelhead.


Zagregowane Raporty wydajności

SteelCentral Controller for SteelHead zapewnia centralny podgląd statystyk wydajności dla wszystkich urządzeń SteelHead w sieci, lub dla wybranej grupy urządzeń. Pokazuje widok posortowanych urządzen / grup z indywidualnymi staystykami wydajności oraz graficzny obraz wszystkich zagregowanych urządzeń i grup.


Dynamiczne generowanie raportów

Szybkie generowanie raportów "w locie" dla wybranych portów/aplikacji/urządzeń.


Dostosowanie Widoku Okien i Stron Raportowych

Możliwość wyboru podglądu wybranych statystyk i grup w oknach Summary i na stronie głównej. Całkowita kontrola pozwala na podgląd statystyk konfiguracyjnych, w tym trendów i kierunków ruchu , a nawet zmianę etykiet tekstowych, odpowiadających za opis wykresów wydajności.


Monitorowanie Wielu Alarmów

SteelCentral Controller for SteelHead prezentuje scentralizowany widok i stan grupy lub wszystkich urządzeń SteelHead. Każde urządzenie Steelhead ma swój status zgłoszony przez SteelCentral Controller for SteelHead jako urządzenie sprawne , zdegradowane lub mające stan krytyczny.


Centralne odzyskiwanie Logów

SteelCentral Controller for SteelHead konsoliduje widoki w celu odzyskiwania jednego lub wszystkich logów urządzeń SteelHead.


Szybki dostęp do urządzeń steelhead

SteelCentral Controller for SteelHead prezentuje listę wszystkich urządzeń SteelHead i przypisanych do nich grup i aplikacji. Dostęp do urządzenia jest mozliwy poprzez wyświetloną listę urządzeń SteelHead.


Wsparcie SNMP

SteelCentral Controller for SteelHead wspiera SNMP MIBs.Działy IT mogą używać SNMP do monitorowania urządzeń SteelHead, korzystając z innych systemów.


Bezpieczeństwo

SteelCentral Controller for SteelHead zapewnia dostęp chroniony hasłem administratora w trybach administrator (read-write) i monitor (read-only) . Środowiska Radius i TACACS+ są wspierane dla łatwiejszej integracji z istniejącymi systemami autentykacji. W dodatku, SteelCentral Controller for SteelHead zapewnia wsparcie dla SSL podczas dostepu z poziomu przeglądarki oraz komunikację pomiędzy CMC i urządzeniami SteelHead poprzez protokół SSH.

Specyfikacje


Platforma

 • 1U Rack Mount Chassis lub kompatybilna maszyna VMware
 • Przeglądarka
 • Każda przeglądarka wspierająca wyświetlanie kolorów
 • Przetestowane dla przeglądarek Mozilla i Internet Explorer


Kompatybilność

 • Pełne wsparcie funkcjonalności dla urządzeń SteelHead z wersją oprogrwamowania 2.1.3 lub wyższą
 • Wsparcie limitowane dla urządzeń z wersją starszą oprogramowania niż 2.1.3
 • Listowanie urządzeń wg modelu, stanu i wersji
 • Urządzenia mogą być zdalnie aktualizowane poprzez SteelCentral Controller for SteelHead


Ilość zarządzanych urządzeń steelhead

 • SteelCentral Controller for SteelHead 8150: Wbudowane licencje dla 50 SteelHead urządzeń
 • SteelCentral Controller for SteelHead VE: Brak wbudowanych licencji
 • Licencje w paczkach po 10 moga być dodwane do konfiguracji jak wyżej, maksymalnie do 2,000 zarządzanych urządzeń Steelhead