Home » Producenci » Riverbed » Services Platform (RSP)

RiOS Services Platform (RSP)

 

Nowa Platforma Usług RiOS dostarcza klientom możliwość uruchamiania dodatkowych usług i aplikacji w chronionej partycji na urządzeniu Stelehead.

To rewolucyjne podejście umożliwia klientom wdrożenie oprogramowania najlepszej jakości bez potrzeby instalacji kompletnego serwera. Minimalizuje to przestrzeń potrzebną dla infrastruktury IT w biurze oddziału firmy, umożliwiając firmom jeszcze większą konsolidację w zakresie IT, redukcję kosztów i uproszczenie administracji.


Konsolidacja IT – Faza 2

Liczne firmy dokonały wdrożenia konsolidacji infrastruktury IT, aby osiągnąć wiele dobrze znanych korzyści: uproszczone zarządzanie, niższe koszty i ulepszoną ochronę danych oraz wykorzystanie zasobów. Pomimo wszystkich ich wysiłków, zawsze istniały serwery i aplikacje, których nie można było scentralizować w związku z potrzebą zachowania lokalnego charakteru zasobów.

Przykładowo, lokalne drukarki, DNS i serwery DHCP były głównym filarem biur oddziałów niezależnie od największych wysiłków konsolidacyjnych. RSP umożliwia obecnie firmom uruchamianie tych usług na urządzeniu Stelehead, tak że firmy mogą skonsolidować więcej serwerów, aby redukować koszty sprzętu, oprogramowania i konserwacji.

RSP pracuje w strefie chronionej i nie wywiera wpływu na przydział zasobów przeznaczonych na utrzymanie działania urządzenia Stelehead w czasie największego zapotrzebowania. Obecnie moduły do drukowania, kluczowych usług sieciowych i ciągłej transmisji wideo mogą być uruchamiane na RSP.


Kluczowe usługi sieciowe

Możliwości takie jak Zarządzanie Adresem IP są zapewniane przez Infoblox. Oprogramowanie NIOST Infoblox dostarcza nieprzerwanie kluczowe usługi sieciowe, w tym DNS, DHCP, IPAM, RADIUS, TFTP, NTP i inne, które mają zasadnicze znaczenie dla działania wszystkich sieci, opartych na IP. Dostarczenie tych usług na urządzeniu Stelehead zapewnia scentralizowane zarządzanie lokalnymi usługami i umożliwia dodatkową konsolidację serwerów. Oprogramowanie NIOS Infoblox może zostać zunifikowane w siatkach, co zapewnia niezrównane zarządzanie, sterowanie, widoczność i odporność usługi na problemy.