Home » Producenci » macmon

macmon

 

macmon secure GmbH: Najlepszy dostawca NAC

macmon secure rozwija oprogramowanie do zabezpieczeń sieciowych, skupiając się na kontroli dostępu do sieci. Założona w 2003 roku firma macmon secure od tego czasu rosła w siłę, stając się liderem w zakresie kontroli dostępu do sieci. Firma ma siedzibę w Berlinie. Rozwiązanie macmon NAC jest w całości zaprojektowane w Niemczech. W 2014 roku, w sprzyjających warunkach rynkowych macmon rozszerzyła swoją obecność na rynku europejskim, otwierając oddział w Wielkiej Brytanii.

macmon ma szerokie grono odbiorców we wszystkich branżach wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych międzynarodowych korporacji.

Nasza cel: Oferowanie elastycznego i efektywnego rozwiązania NAC, które można wdrożyć przy minimalnym nakładzie pracy, ze znaczną wartością dodaną dla bezpieczeństwa sieci. macmon secure należy do Trusted Computing Group i aktywnie uczestniczy w powiązanych projektach badawczych.

Twoje korzyści z macmon:

  • Natychmiastowy przegląd sieci
  • Aktywacja możliwa w ciągu 24 godzin
  • Prosta codzienna administracja
  • Integracja z AD i dynamiczne tworzenie reguł
  • Hybrydowe uwierzytelnianie z 802.1X i bez
  • Inteligentne zarządzanie gośćmi
  • Integracja z najważniejszymi produktami bezpieczeństwa i protokołami
  • Kontrola dostępu do sieci dla urządzeń mobilnych
  • Certyfikat CC i niezależne od dostawcy sprzętu sieciowego

macmon NAC – inteligentnie proste!

macmon Network Access Control (NAC)

macmon NAC – rozwiązanie NAC, które spełnia kryteria bezpieczeństwa Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji (BSI) zgodnie z certifikatem Common Criteria (EAL2+)

macmon oferuje wszystkie komponenty technologiczne niezbędne do bezpiecznej eksploatacji sieci oraz umożliwiające centralne sterowanie i nadzór nad całym dostępem do sieci. macmon jest niezależny od sprzętu sieciowego oraz wymaga niewielkiego nakładu pracy podczas instalacji i bieżącej administracji. Ze względu na modułową strukturę, rozwiązanie macmon spełnia różne wymagania bezpieczeństwa od uwierzytelniania za pośrednictwem adresu MAC i rozwiązań opartych na certyfikatach zgodnych ze standardem IEEE 802.1X po realizację koncepcji bezpieczeństwa Trusted Computing Group.

Oprócz niezależności macmon od sprzętu sieciowego i bogatej integracji z technologiami innych dostawców, interfejs macmon umożliwia bardziej skuteczną realizację centralnych wytycznych firmy i zasad bezpieczeństwa. Całkowita niezależność od dostawcy zwiększa wartość oferty macmon poprzez umożliwienie bezpiecznego zarządzania siecią niezależnie od wszelkich wcześniejszych inwestycji w elementy jej infrastruktury.

Macmon