Home » Producenci » Arbor Networks

Arbor Networks

 

Wiodące rozwiązania bezpieczeństwa do ochrony przed atakami DDoS

Arbor jest ekspertem w dziedzinie ochrony przed wszelkiego rodzaju cyberatakami i oferuje rozwiązania dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Produkty Arbor są stale rozwijane i gwarantują całkowitą oraz nieprzerwaną ochronę urządzeń końcowych użytkowników. Rozwiązania Arbor są stosowane w 70% sieci u dostawców usług na całym świecie.

Ataki typu Distributed Denial of Service (DDoS)

Ataki Distributed Denial of Service (DDoS) stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń. W tym przypadku do sieci kierowana jest tak duża liczba zapytań, że usługa ulega zablokowaniu. Arbor to specjalista w tej dziedzinie, który jest w stanie zaoferować firmom wystarczającą ochronę przed atakami DDoS.

Arbor oferuje rozwiązania bezpieczeństwa umożliwiające niezwłoczne wykrycie zagrożeń i jak najszybszą ochronę przed nimi. Rozwiązania te zostały opracowane we współpracy z największymi na świecie dostawcami i umożliwiają zabezpieczenie całej sieci przed atakami oraz ich następstwami. Nie ograniczają się przy tym do zapobiegania konkretnemu zagrożeniu, ale rozwiązują problem ataków w sposób całościowy.

Aby osiągnąć ten cel, firma Arbor zintegrowała w swoim rozwiązaniu usługę ATLAS Intelligence Feed (w skrócie AIF). ATLAS to pierwsza na świecie, globalna sieć do analizy zagrożeń. Zbieranie olbrzymich ilości danych umożliwia firmie Arbor (poprzez usługę AIF) natychmiastowe dostarczanie informacji o botnetach i innych zagrożeniach, co pozwala skutecznie zapobiegać atakom.