Home » Press-releases » Zycko staje się częścią Nuvias Group

Zycko staje się częścią Nuvias Group

Wick Hill i Zycko stają się częścią Grupy Nuvias, działającego na obszarze EMEA dystrybutora z wartością dodaną, budowanego przez Rigby Private Equity

Wick Hill i Zycko będą teraz znane jako „Wick Hill, a Nuvias group company” oraz „Zycko, a Nuvias group company”.

LONDYN: 4/7/16 13.00 BST = Rigby Private Equity (RPE) ogłasza utworzenie Grupy Nuvias, spółki dominującej dla działającego na obszarze EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) dystrybutora z wartością dodaną budowanego przez RPE w celu zdefiniowania na nowo specjalistycznej dystrybucji z wartością dodaną. Wick Hill i Zycko staną się teraz częścią Grupy Nuvias i będą znane pod nazwą

Wick Hill, a Nuvias group company.

Zycko, a Nuvias group company

Strategia Nuvias

Dzięki Nuvias, RPE buduje działającego na obszarze EMEA wyspecjalizowanego dystrybutora z wartością dodaną posiadającego wspólną ofertę i oferującego spójną realizację. Strategia firmy przewiduje zdefiniowane na nowo dystrybucji z wartością dodaną w oparciu o kanał dystrybucyjny, umożliwiający dostarczanie klientom wyjątkowej wartości biznesowej oraz tworzeniu nowych standardów sukcesu w ramach kanału dystrybucji.

Nuvias będzie zapewniać stałą jakość usług dzięki wykorzystaniu najlepszych w swojej klasie technologii, dzięki czemu partnerzy odsprzedawców firmy uzyskają dostęp do najlepszych na świecie usług i rozwiązań. Wiedzę na temat miejscowych uwarunkowań uzupełnia spójna platforma operacyjna oferująca najwyższy poziom usług z wartością dodaną oraz elastyczność. Partnerom handlowym i dostawcom rozwiązań Nuvias zapewni przyspieszony rozwój na wszystkich etapach rozwoju działalności i produktu, umożliwiając tym samym dynamiczną ekspansję na obszarze EMEA.

Paul Eccleston, obecny kierownik RPE, który obejmie stanowisko dyrektora generalnego Nuvias, powiedział: „Zycko i Wick Hill stanowią podwaliny dla Nuvias, nowego rodzaju międzynarodowego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Tworzymy dystrybutora, który spełni stale rosnące wymogi w kanale dystrybucyjnym. Obecnie Nuvias obsługuje 40 sprzedawców oraz 5 tys. odsprzedawców w trzynastu krajach. W przyszłości planujemy rozszerzenie działalności na wszystkie główne terytoria obszaru EMEA, przedstawiając jednolitą i spójnie realizowaną ofertę zapewnienia wartości dodanej. Dzięki temu każdy sprzedawca i odsprzedawca, bez względu na kraj, w którym działa, otrzyma najlepsze na świecie usługi dystrybucyjne”.

Wick Hill i Zycko

Wick Hill i Zycko to pierwsze firmy, które zostały przejęte przez RPE, a które obecnie są wiodącymi firmami w ramach Grupy Nuvias specjalizującymi się w dystrybucji z wartością dodaną. Obie firmy to silne marki o niezwykłej renomie i determinacji w dążeniu do doskonałości. Świadczą usługi o wysokiej wartości dodanej dzięki najlepszym dostępnym rozwiązaniom, które zapewniają naszym parterom dystrybucyjnym dobrą marżę oraz możliwości doradcze. Nuvias również traktuje wspomniane filozofie i wartości jako kluczowe i mające fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju Nuvias.

W przypadku sprzedawców i odsprzedawców nie zajdą żadne zmiany. Pojawią się jednak dodatkowe możliwości rozwoju. Zarówno Wick Will, jak i Zycko będą kontynuować swoją działalność w obecnych siedzibach, z dotychczas zatrudnionymi pracownikami, pod kierownictwem Iana Kilpatricka, prezesa Wick Hill, i Davida Galtona-Fenziego, dyrektora generalnego Zycko

Ian Kilpatrick, prezes Wick Hill Group, powiedział: „Jest to emocjonujący krok dla rozwoju Wick Will i Zycko. Indywidualna działalność pod szyldem Nuvias przyczyni się do umocnienia pozycji i budowania reputacji obu spółek, zapewniając nam w zamian wspólną tożsamość w ekspansji na obszarze EMEA”.

David Galton-Fenzi, dyrektor generalny Zycko, powiedział: „Nasi pracownicy, klienci i sprzedawcy wykazują coraz większe zainteresowanie związane głównie ze wzrostem i rozwojem możliwości, jakie w przyszłości stworzy Nuvias. Utworzenie Nuvias przyniesie wiele nowych możliwości, które stworzą stabilne miejsca pracy na średni i długi okres dla osób zatrudnionych na obszarze EMEA. Wszystko to w połączeniu z oczekiwanym tempem wzrostu sprawi, że Nuvias stanie się w przyszłości znakomitym miejscem do budowania udanej kariery zawodowej”.

Nowa nazwa wskazuje, że w przyszłości wzrośnie liczba przejęć wyspecjalizowanych dystrybutorów z wartością dodaną, dojdą nowe kraje, poszerzy się oferta usług, a także wzrosną potrzeby nowych sprzedawców i odsprzedawców. Funkcjonowanie pod jedną wspólną nazwą jako Grupa wydaje się więc mieć sens.

Obecnie oferta Nuvias obejmuje wymianę informacji i usług, infrastrukturę, zabezpieczenia, komunikację, magazynowanie, ciągłość, odzyskiwanie, dostęp, wydajność, monitorowanie i zarządzanie. Obroty Grupy wynoszą 300 mln USD. Niedawno Grupa Nuvias stała się dystrybutorem dla sprzedawców Unitrends i Malwarebytes na obszarze EMEA. Pierwsze wspólne biuro Wick Hill/Zycko zostało otwarte w Wiedniu w styczniu 2015 roku.

Nowi członkowie Rady

Członkami zarządu Nuvias będą Ian Kilpatrick, David Galton-Fenzi, Lee Driscoll, dyrektor sprzedaży Zycko, i Helge Scherff, dyrektor zarządzający Wick Hill w Niemczech.

Informacje dla redaktorów

Struktura regionalna

Obecna struktura geograficzna Nuvias jest podzielona na trzy regiony, z oddziałami w trzynastu państwach.

Region północny

Wielka Brytania, kraje nordyckie i Beneluksu. Za region ten odpowiada Lee Driscoll.

Region centralny

Kraje niemieckojęzyczne i Europa Środkowa. Za region ten odpowiada Helge Scherff.

Region południowy

Francja, Płw. Iberyjski, Włochy, obszar basenu Morza Śródziemnego. Za region ten odpowiada David Galton-Fenzi, pełniący swoją funkcję tymczasowo.

Wersja źródłowa znajduje się na stronie businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160629005579/en/

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Wick Hill
Annabelle Brown
konsultant ds. public relations
01326 318212
e-mail abpublicrelations@btinternet.com
Wick Hill https://www.wickhill.com
Zycko http://www.zycko.com

 
Archives
 

Privacy Preference Center